ETTERMARKED


Ved ettermarked ivaretar vi entreprenøren sine forpliktelser ved og følge opp garanti og reklamasjonsarbeider i overleverte prosjekter.


Ettermarked sitt hovedansvar er og koordinere underentreprenører og leverandører i garanti og reklamasjonssaker, når reklamasjoner kommer inn til entreprenør tar vi oss av besvarelse og blir bindeleddet mellom entreprenør og kunde/reklamasjonssender 

Ettermarked kan bistå med blant annet:


  • Gå befaringer
  • Overlevering
  • 1 års befaringer
  • Bindeledd mellom entreprenør og kunde
  • Koordinere underentreprenører 
  • Lage rapporter og oversendeKontakt oss