TØMRERBASVi hjelper med planlegging og oppfølging av den daglige driften på byggeplassenVindabygg har tømrerbas som kan ta ansvar for planlegging og oppfølging av den daglige driften på byggeplassen. Sentrale oppgaver for en tømrerbas er HMS og kvalitetsstyring, planlegging av rigg, koordinering mellom de ulike entreprenørene, og oppfølging av fremdriftsplan.En tømrerbas sitt hovedansvar er og styre arbeidslagene på en god og effektiv måte, og vil klare dette ved å ha god dialog med byggeleder. Ved og fungere som byggeleders forlengede arm, vil tømrerbas styre dag til dag driften ned til minste detalj, og være ansvarlig for å rapportere til byggeleder.


Tømrerbas vil ha de overordnet ansvar for oppfølging av arbeidslaget, sørge for at rett kvalitet blir levert til rett tid på byggeplassen.
 
 
Tømrerbas kan bistå med blant annet:


  • HMS og kvalitet
  • Fremdrift
  • Koordinering mellom entreprenører 
  • Detaljstyre arbeidslagene
  • Byggeleders forlengede arm
  • Delta på byggemøter
  • Delta på vernerunder
  • Føre opp avvik og endringsordrer Kontakt oss