BYGGEPLASSLEDELSE

Vi hjelper med planlegging og oppfølging av den daglige driften på byggeplassen

Vindabygg har byggeplassledelse som kan ta ansvar for planlegging og oppfølging av den daglige driften på byggeplassen. Sentrale oppgaver for en byggeleder er HMS og kvalitetsstyring, planlegging av rigg, koordinering mellom de ulike entreprenørene, og fremdriftsplanlegging.
En byggeplassleder sitt hovedansvar er å styre byggeplassen på en god måte, og vil klare dette ved å ha god dialog og styring underleverandører, ved og fungere som prosjektleders forlengede arm, vil vil byggeplassleder styre dag til dag driften på byggeplassen, og være ansvarlig for koordinering og fremdriftsstyring mellom underentreprenørene. 
Byggeplasslederen vil ha de overordnet ansvaret for HMS oppfølging og kvalitetsstyring, og vil lede alt praktisk arbeid for å sørge for en velfungerende byggeplass.

Byggeplassleder kan bistå med blant annet:
  • Hms og kvalitet
  • Fremdrift
  • Koordinering på byggeplass
  • Styre leverandører og underleverandører
  • Oppfølging av HMS og kvalitet på byggeplassen
  • Koorinerer og lede praktisk arbeid og sørge for leveringspresisjon
  • Prosjekleders forlengede arm
  • Styre rigg
  • Avholde byggemøter
  • Avholde vernerunder


Kontakt oss